Onze projecten

Portfolio

Een overzicht van projecten die we voor diverse klanten mochten uitvoeren.

Ondersteuning engineering en werkvoorbereiding

Provincie
Drenthe

Branche
Infra

 

Engineering infraprojecten en ondersteuning van de werkvoorbereiding bij de uitvoering van lopende projecten.

Tijdelijke ondersteuning technische dienst

Provincie
Groningen

Branche
Kartonage

Tijdelijke ondersteuning van de Technische Dienst op gebied van maintenance, onderhoudsstops en kleine projecten.

Engineering interfaces nieuwe procesinstallatie

Provincie
Groningen

Branche
Chemische industrie

 • Engineering van interfaces tussen de verschillende toeleveranciers van procesonderdelen voor een nieuw chemisch proces.
 • Investeringsaanvraag begeleiden van het concept.
 • Opstellen werkpakketten incl. van eisenpakketten.
 • Leverancier selectie uitvoeren.
 • Overdracht project naar interne projectleiders.

Projectmanagement Fire Safety project

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

 • Begeleiden processen rondom 0-meting huidige stand van zaken sprinkler en brandmeld/ontruimings alarm installatie.
 • Opstellen Uitgangs Punten Document
 • Opstellen Programma Van Eisen.
 • Vertalen omgevingsvergunning en bouwbesluit naar huidige situatie opdrachtgever incl. vaststellen opslag brandgevaarlijke stoffen.
 • Pre-engineering tbv. investeringsaanvraag.
 • Gesprekspartner bij de diverse eisende instanties.
 • Projectmanagement rondom uitvoering noodzakelijk aanpassingen en maatregelen.

Engineering reinigingstraat voor industriële suiker stroom

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

 • Engineering reinigingsstraat voor suikerstroom in overleg met R&D en de diverse specialistische toeleveranciers.
 • Investeringsaanvraag begeleiden van het concept.
 • Opstellen werkpakketten incl. van eisenpakketten
 • Leverancier selectie uitvoeren.
 • Overdracht project naar interne projectleiders.

Aanpassing en heropstart productielijn incl. veiligheidsstudies na incident

Provincie
Groningen

Branche
Chemische industrie

 • Begeleiden studies rondom oorzaak, veiligheid en risico studies (Hazop) nav
  incident in productielijn.
 • Pre-engineering en engineering (Multidisciplinair) aangaande veiligheidsmaatregelen en monitoring met projectteam, DEKRA en Tebodin rondom opstart stand-alone van productiemachine.
 • Engineering mbt. integratie productie machine in productielijn incl. IPS
  (Independent Protection System) en uitbereiding van silo park tbv. opslag grondstoffen in samenwerking met specialistische toeleveranciers en opdrachtgever.
 • Uitvoeren, projectmanagemant, testtrajecten, begeleiden Hazop studies en MOC (=management of change)
 • Opleveren project na integratie met communicatie tot op directieniveau.

Engineering snipperafval transportsysteem massief kartonmachine

Provincie
Groningen

Branche
Kartonage

 • Engineering van snipperafval transportsysteem tbv. kartonmachine met afval afvoersysteem.
 • Uitvoering van project door opdrachtgever.

Opzetten en coördineren P&ID’s voor productie bedrijf

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

 • Coördineren en opzetten database tbv. P&ID’s tbv. chemisch productiebedrijf
 • Samenwerking met Stevens Engineering mbt. tekenwerk

Engineering en projectleiding Explosieveiligheid

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

 • Engineering en projectleiding project aangaande explosieveiligheid binnen twee productiehallen van opdrachtgever.
 • Samenwerking met opdrachtgever, en partners mbt. geavanceerd gasdetectie en ‘plant shutdown’ systeem.
 • Aanpassen machines en opzetten zoneringsplan tbv. explosieveiligheid.
 • Begeleiden van Hazop’s, MOC en engineeringstraject en projectleiding project.

Engineering en projectleiding interne productie plant

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

 • Engineering en ombouw van pilotplant naar een volledig geautomatiseerde volcontinue productie plant binnen de productielocatie opdrachtgever.
 • Overleg met Productdevelopment en vertalen naar technische oplossing.
 • Begeleiden van Hazop’s en MOC en projectleiding.

Engineering en projectleiding ammoniakgas scrubber

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

Verplaatsen en automatiseren ammoniak scrubber. Engineering van wastewater afvoersysteem, alarmering en buffersysteem.

Engineering en projectleiding poeder transportsysteem

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

 • Engineering poeder vacuumtransportsysteem en opslagsysteem (silo’s) poeders tbv. productieplant.
 • Projectleiding van het project incl. begeleiden van alle Hazop’s en MOC.

Engineering en projectleiding ‘Kneeding Agent’ installatie

Provincie
Groningen

Branche
Proces industrie

 • Gefaseerd ombouwen van zetmeel conversielijn en implementatie van grondstofbuffer tanks incl. bewakingssysteem.
 • Engineering en projectleiding van project inclusief begeleiden overleg en beslissingstrajecten, inclusief Hazop’s en MOC.

Engineering en projectleiding chemische menginstallatie

Provincie
Groningen

Branche
Kartonage

 • Vervangen van chemische meng- en doseer installatie incl. verder automatiseren van de installatie.
 • Engineering in samenwerking met specialistische toeleveranciers en opdrachtgever.
 • Projectleiding van uitvoering project.

Aanpassing waterzuivering en wastehandeling grondstoffen productie

Provincie
Groningen

Branche
Kartonage

 • Engineering wastehandeling en transportsysteem in samenwerking met specialistische toeleveranciers.
 • Uitvoering en begeleiding van vergunningstrajecten, uitvoerende leveranciers, begeleiden van Hazop’s en MOC.
 • Aanpassing roerwerken bezink- en beluchting basin van een productielocatie gebonden waterzuivering.
 • Samenwerking met watertechnoloog van de productieplant.

Vernieuwen dak en sprinkler installatie productiehal

Provincie
Groningen

Branche
Kartonage

 • Vervangen dak van productiehal waarbij het sprinklersysteem volledig vervangen is. Dit volgens de eisen van verzekeraars en wet en regelgeving.
 • Overleg met alle notified body’s, opdrachtgever en specialistische toeleveranciers.
 • Begeleiden overleg, test trajecten en Hazop’s

Engineering en projectleiding klimaatbeheersing systeem productiebedrijf

Provincie
Groningen

Branche
Kartonage

 • Engineering klimaatbeheersingsysteem met specialist.
 • Demontage klimaatbeheersingunit op oude locatie en vervoer naar nieuwe productie locatie incl. plaatsen en opleveren.

Engineering en projectleiding test Skid

Provincie
Groningen

Branche
Industrie

Engineering en projectleiding van een mobiele test skid tbv. opdrachtgever.

Ben je opdrachtgever en benieuwd wat wij kunnen bieden?